Nama Anak Laki-Laki Islami


Tuntunan Islam dalam memberikan nama untuk anak-anak kita telah ada dan juga dituntunkan pula. Karena Islam adalah agama yang menyangkut segala hal yang berkaitan dengan keseluruhan kehidupan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Maka tuntunan memberikan nama yang baik bagi buah hati kita juga mempunyai adab-adabnya pula.

Begitu tinggi Islam dalam hal menempatkan kedudukan sebuah nama bagi seseorang manusia. Sebab, ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya, sesungguhnya hal tersebut merupakan cerminan harapan serta doa untuk sang anak. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan agar memberi nama anaknya dengan nama yang baik, indah, dan mengandung makna yang mulia.

Contoh Daftar Nama Bayi laki-laki

Ada beberapa pengaruh nama terhadap diri seseorang yang menyandangnya. Dari sisi ilmu psikologis nama baik islami akan memberikan dan juga bisa membantu keberhasilan hidup seseorang. Karena dengan nama baik akan bisa menjadikan citra diri seseorang, dan juga bisa memberikan dampak positif yang bisa membuat ketertarikan dan menarik perhatian pula.

Berikut contoh nama-nama bayi laki-laki islami berikut artinya :
Abid : Pengagum - Pendoa - Setia.
Abbad : Tekun beribadah.
Adil : Jujur - berbudi.
Ahsan : Lebih baik atau terbaik.
Bashir: Pembawa Berita baik.
Bassam: Tersenyum.
Dzaki : Cerdas.
Dzakir: Kuat ingatan.
Fahim : Pintar - rajin belajar.
Farhan: Bahagia - Gembira - Senang.
Fazil : Kebajikan - kebaikan.
Habibi : Kekasihku - kesayanganku.
Ihsan : Kebaikan - amal baik.
Ghassan : Keutamaan yang muda.
Halim : Ringan - lembut.
Khairan : Kebaikan.
Jabir : Pemberi kenyamanan - penghibur.
Khairi : Kebaikanku
Khalis : Murni - bersih - jujur
Majid : Kemenangan - Kehebatan.

Demikian tadi beberapa contoh daftar nama bayi laki-laki yang bisa dijadikan alternatif memberi nama yang baik bagi anak-anak kita. Tentu kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Menjadi anak sholeh dan sholehah. Juga menjadi pejuang agama Allah.

Selain doa-doa memperoleh anak yang sholeh yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah SWT dan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Sunnah, yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua adalah memberikan nama yang baik untuk anak kita. Sebagaimana pesan Rasulullah saw, bahwa memberi nama yang baik adalah merupakan bagian dalam menunaikan hak-hak anak.